Tuesday, 20 October, 2009

ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ..


ಆಆಆ.. ಆಆಆ.. ಆಆಆ.. ಆಆಆಆ
ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಹಾಡಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಮೂಡುವ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಚೇತನವಾದೆ ನೀನು
ಆಆಆ.. ಆಆಆ.. ಆಆಆ.. ಆಆಆಆ

ಹೂವಿನ ಬಾಣದಂತೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಹಾಡಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ
ಮೂಡುವ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಚೇತನವಾದಂತೆ ನೀನೆ ನೀನು
ನೂತನಳಾದಂತೆ ನಾನೆ ನಾನು ನೀ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಾಕಿ ಮಾತೇನು
ಆಆಆ.. ಆಆಆ.. ಆಆಆ.. ಆಆಆಆ

ಸಾಲದು ಇಡೀ ದಿನ.. ಜರೂರಿ ಮಾತಿಗೆ..
ಕಾದಿದೆ ಸದಾ ಮನ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿಗೆ.. ಓ..
ಮಾಡ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಹಾಡಿಗೆಳೆ ಸಾಕು ನೀನೀಗ ಬಂದರೇನೆ
ಅಗೋಚರ.. ಆಗೋಚರ ನಾ ಕೇಳ ಬಲ್ಲೆ ನಿನ್ನ ಇಂಚರ
ಆಆಆ.. ಆಆಆ.. ಆಆಆ.. ಆಆಆಆ

ಪ್ರೀತಿಯ ನಿರೂಪಣೆ ಇದೀಗ ಮಾಡಿದೆ
ಕಾಯಿಸಿ ಸತಾಯಿಸಿ ಅದೇಕೆ ಕಾಡಿದೆ.. ಓ..
ಸ್ವಪ್ನವಾ ತಂದ ನೌಕೆ ನೀನು
ಸುಪ್ತವಾದಂಥ ತೀರ ನಾನು
ಅನಾಮಿಕಾ.. ಅನಾಮಿಕಾ ಈ ಯಾನಕ್ಕೀಗ ನೀನೆ ನಾವಿಕ


ಚಿತ್ರ: ಬಿರುಗಾಳಿ.

1 comment:

Raam said...

haadu chennagide.