Monday, 23 June, 2008

ಮಂದಾರ ಮಂದಾರ...


ಮಂದಾರ ಮಂದಾರ ಮಂದಾರವೋ
ನಿನ್ನಂದ ನಿನ್ನಂದ ಮಂದಾರವೋ
ನೋಡೋಕೆ ಕಣ್ಸಾಲದು
ಈ ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವ
ಈ ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವ
ಯಾರೋ ಕರೆದೋರು ಈ ಚೈತ್ರವ
ಯಾರೋ ಬರೆದೋರು ಈ ಚಿತ್ರವ
ನೋಡೋಕೆ ಕಣ್ಸಾಲದು
ಈ ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವ
ಈ ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವ |ಮಂದಾರ|

ಅಂಬಾರಿಯ ಮೇಲೇರುತ ಬಂದ ಬಂದ ಸುಂದರಾಂಗ ನಿನ್ನ ವರಿಸೋಕೆ
ಬಂಗಾರದ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಯ ತಂದ ತಂದ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸಿಂಗರಿಸೋಕೆ
ಇಂದು ಬೆರಳಿಗೆ ಹಾಕುತಾನೆ ತಂದು ಚಂದ್ರನ ಉಂಗುರ
ನೀನೆ ನೀನೆ ಅವನಿಗೆ ಒಡತಿ ||ಮಂದಾರ||

ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ಆ ನೇಸರ ನಿನ್ನ ಅಂದ ಚಂದ ಕಂಡು ಯಾಕೋ ಮುಸುಕಾದ
ಉಕ್ಕೇರಿತು ಆ ಸಾಗರ ನಿನ್ನ ಮೈಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಂದ
ಪ್ರೀತಿ ಹಕ್ಕಿಯು ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಗೂಡನು ಸೇರಿತು
ಈ ಕಂಬನಿ ಹಾಡಾಯಿತು ನನ್ನ ದನಿ ಮೂಕಾಯಿತು ||ಮಂದಾರ||


ಚಿತ್ರ: ಅಂತು ಇಂತು ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು

No comments: